Các dịch vụ gia tăng

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ
1.1. DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN
– Định nghĩa:

Dịch vụ “BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN” là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “bảo hiểm phí” và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.

– Ghi chú:

Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, LK phải bồi thường cho người mua bảo hiểm (người gửi vận đơn) giá trị tương đương với giá trị mệnh giá mà vận đơn đã mua bảo hiểm.
Giá trị khai tối đa:
+ Chứng từ là 10,000,000 đồng/vận đơn,

+ Hàng hóa là 100,000,000 đồng/vận đơn,

+ Giá trị khai bảo hiểm không được vượt quá giá trị thật của hàng hóa (đồng/vận đơn).

1.2. DỊCH VỤ THU HỘ TIỀN HÀNG (tên viết tắt là COD)
– Định nghĩa:

Dịch vụ “THU HỘ TIỀN HÀNG” là dịch vụ mà LK thu hộ tiền hàng cho người gửi khi phát vận đơn cho người nhận. Đây là dịch vụ gia tăng của Dịch vụ giao hàng thương mại điển tử.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Hóa đơn bán hàng kèm theo,

+ Phiếu xuất kho (hoặc bảng kê chi tiết từng món hàng).

– Ghi chú:

Giá trị tiền hàng tối đa là 10,000,000 đồng/vận đơn;
· Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ tiền hàng thì nhân viên phát sẽ không phát hàng, và hàng sẽ được LK chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ (Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ thu hộ tiền hàng và cước chuyển hoàn vận đơn);

1.3. DỊCH VỤ PHÁT TẬN TAY
– Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT TẬN TAY” là dịch vụ mà LK chỉ được phát cho đúng người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Ghi chú:

Người nhận phải cung cấp chứng minh thư trùng với tên người nhận ghi trên vận đơn.
Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.
Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.
1.4. DỊCH VỤ LẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN NGƯỜI NHẬN
– Định nghĩa:

Dịch vụ “LẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN NGƯỜI NHẬN” là dịch vụ mà khi phát vận đơn, ngoài việc lấy chữ ký và họ tên người nhận, nhân viên phát thư bắt buộc phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Ghi chú:

Người nhận ở đây không yêu cầu phải đúng là người có họ và tên được ghi trên phong bì và phiếu gửi.
Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.
Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.
1.5. DỊCH VỤ ĐỒNG KIỂM
– Định nghĩa:

Dịch vụ “ĐỒNG KIỂM” là dịch vụ đồng kiểm tra nội dung bên trong vận đơn khi chấp nhận bưu gửi (nhân viên nhận và người gửi hàng), và khi phát bưu gửi (nhân viên phát và người nhận hàng).

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Ghi chú:

· Biên bản đồng kiểm, được lập thành 4 bản như sau:

+ 01 (một) bản người gửi lưu;

+ 01 (một) bản bưu cục chấp nhận lưu;

+ 01 (một) bản bưu cục phát lưu;

+ 01 (một) bản người nhận lưu.

Ghi chú: Mỗi TT Khai thác mà vận đơn đi qua phải ký xác nhận lên biên bản đồng kiểm.

Nội dung đồng kiểm:
– Số lượng từng loại hàng;

– Chủng loại hàng;

– Tình trạng bên ngoài của hàng (Hàng có bị trầy xước không, hư hỏng bên ngoài không);

– Nếu hàng có hiện tượng hư hỏng thì phải ghi rõ trong biên bản đồng kiểm.

1.6. DỊCH VỤ THƯ KÝ KHÁCH HÀNG
– Định nghĩa:

Dịch vụ “THƯ KÝ KHÁCH HÀNG” là dịch vụ mà sau khi LK phát vận đơn cho người nhận, người nhận mở ra ký và ghi họ tên vào các chứng từ bên trong của vận đơn đó (xác nhận). Sau đó, chứng từ này sẽ được LK chuyển về cho người gửi.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Ghi chú:

· Người gửi phải thông báo trước cho người nhận về nội dung sự việc;

Khi nhận vận đơn, người nhận phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND) để nhân viên phát thư đối chiếu thông tin trên CMND và thông tin trên phong bì hoặc phiếu gửi. Trường hợp người nhận không xuất trình CMND thì nhân viên phát thư có quyền từ chối phát, và vận đơn được hoàn cho người gửi. Trong trường hợp này, người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí gồm cước chiều đi, và cước chuyển hoàn.
· Nhân viên phát thư phải ghi số CMND của người nhận lên liên ký nhận và nhập trên phần mềm.

1.7. DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐẦU NHẬN
– Định nghĩa:

Dịch vụ “THANH TOÁN ĐẦU NHẬN” là dịch vụ mà người nhận hàng là người thanh toán toàn bộ cước phí vận chuyển của vận đơn cho LK.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Người gửi phải thông báo trước cho người nhận về nội dung sự việc.

+ Với mức cước phí vận chuyển trên 2,000,000 đồng/vận đơn thì người gửi phải làm công văn cam kết thanh toán cước phí vận chuyển trong trường hợp người nhận không chịu thanh toán cước phí;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của LK. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của LK).

– Ghi chú:

Nếu người nhận không thanh toán đầy đủ cước phí thì nhân viên phát sẽ không phát vận đơn. Vận đơn sẽ được LK chuyển trả về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán toàn bộ cước phí dịch vụ (Bao gồm: cước chuyển phát nhanh gửi đi, cước dịch vụ Thanh toán đầu nhận và cước chuyển hoàn vận đơn).

+ Nếu vận đơn đến 2kg thì người gửi phải xác nhận bằng điện thoại

+ Nếu vận đơn trên 2kg thì người gửi phải xác nhận bằng email, fax hoặc văn bản.

1.8. DỊCH VỤ HỒ SƠ THẦU
– Định nghĩa:

Dịch vụ “HỒ SƠ THẦU” là dịch vụ mà nội dung bên trong vận đơn là hồ sơ thầu được người gửi gửi đi dự thầu.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Người gửi phải thông báo trước cho người nhận;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của LK. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của LK).

– Ghi chú:

Dịch vụ “Hồ sơ thầu” chỉ được bồi thường 100% giá trị khi đồng thời sử dụng dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”.
Dịch vụ “Hồ sơ thầu” là dịch vụ ưu tiên, trong đó bao gồm các ưu tiên sau:
+ Phát hẹn giờ (nếu đã sử dụng dịch vụ “Hồ sơ thầu” thì sẽ không tính thêm phí phát hẹn giờ).

+ Phát trong ngày (nếu đã sử dụng dịch vụ “Hồ sơ thầu” thì sẽ không tính thêm phí phát trong ngày).

+ Đi chuyến Express (nếu đã sử dụng dịch vụ “Hồ sơ thầu” thì sẽ không tính thêm phí Hàng nặng phát nhanh).

1.9. DỊCH VỤ PHÁT HẸN GIỜ
– Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT HẸN GIỜ” là dịch vụ mà người gửi yêu cầu LK phát vận đơn đúng một thời điểm cụ thể hoặc trước một thời điểm cụ thể nào đó.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Người gửi phải thông báo trước cho người nhận;

1.10. DỊCH VỤ PHÁT TRONG NGÀY
– Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT TRONG NGÀY” là dịch vụ có thời gian nhận vận đơn và phát vận đơn trong cùng một ngày.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Người gửi phải thông báo trước cho người nhận;

1.11. DỊCH VỤ PHÁT ƯU TIÊN
– Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT ƯU TIÊN” là dịch vụ mà vận đơn được phát chậm nhất 2 giờ kể từ giờ nhận chuyến thư tại bưu cục phát.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

+ Là tổ chức, doanh nghiệp.

Các điều kiện khác:
+ Vận đơn có trọng lượng đến 2 kg;

1.12. DỊCH VỤ NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH
(DỊCH VỤ NHẬN VÀ PHÁT NGÀY CHỦ NHẬT – NGÀY NGHỈ LỄ – NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH)

– Định nghĩa:

Dịch vụ “NGOÀI GIỜ HÀNH CHÁNH” là dịch vụ nhận hoặc phát vận đơn vào ngoài giờ hành chánh hoặc vào ngày Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ LK chỉ cung cấp dịch vụ này theo từng trường hợp cụ thể, nếu xét thấy có thể cung cấp được dịch vụ này.

II. HỆ THỐNG CÁC DỊCH VỤ ĐẶC THÙ
1. KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ
1.1. DỊCH VỤ HÀNG GIÁ TRỊ CAO
– Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG GIÁ TRỊ CAO” là dịch vụ mà hàng được gửi là hàng có giá trị cao như: điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay (camera), các thiết bị thông tin, hàng điện tử… hoặc,
Hàng hóa giá trị trên 20,000,000 đồng/vận đơn hoặc,
Hàng hóa có đơn giá trên 5,000,000 đồng/kg.
– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của LK. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của LK);

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo tư vấn đóng gói theo hướng dẫn trên website của LK (Mọi hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nêu trên, thì LK sẽ không chịu trách nhiệm);

+ LK chỉ nhận hàng giá trị cao theo dịch vụ bảo hiểm vận chuyển.

+ Đóng ván ép, lót xốp

+ Có biên bản bàn giao hàng giá trị cao đi kèm

+ Giá trị lô hàng tối đa đến 100,000,000 đồng (Trên 100,000,000 đồng thì nhân viên phải báo cáo quản lý).

+ Trường hợp nhận hàng giá trị cao mà không cùng với dịch vụ bảo hiểm vận chuyển thì bắt buộc phải mua dịch vụ đồng kiểm và bưu cục chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của LK.

– Ghi chú:

· Tư vấn cho người gửi mua bảo hiểm.

1.2. DỊCH VỤ HÀNG DỄ VỠ
– Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG DỄ VỠ” là dịch vụ vận chuyển những mặt hàng dễ vỡ như: Sản phẩm từ Thủy Tinh, Sành, Sứ, Màn hình máy vi tính, Màn hình LCD….

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của LK. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của LK);

+ Giá trị tối đa đến 20,000,000 đồng/vận đơn (Trên 20,000,000 đồng thì nhân viên phải báo cáo quản lý).

+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn đóng gói của LK trên website.

– Ghi chú:

Đối với hàng dễ vỡ LK không có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp hàng bị vỡ trong quá trình vận chuyển.
LK không cung cấp dịch vụ hàng dễ vỡ, nếu người gửi vẫn muốn gửi, thì Bưu cục chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của LK”.
LK không cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển” cho hàng dễ vỡ.
1.3. DỊCH VỤ HÀNG ĐÔNG LẠNH
– Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG ĐÔNG LẠNH” là dịch vụ vận chuyển có nội dung vận đơn được gửi là hàng đông lạnh như: Trái cây, Vắc xin, Hải sản tươi sống…

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Hàng đông lạnh chỉ được chấp nhận khi đã được đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn đóng gói của LK (Mọi hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển do việc hàng không được đóng gói đúng quy cách nêu trên, LK sẽ không chịu trách nhiệm).

+ Giá trị tối đa của lô hàng đến 20,000,000 đồng/vận đơn (Trên 20,000,000 đồng thì nhân viên phải báo cáo quản lý).

+ Đối với hàng đông lạnh, LK sẽ không cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm vận chuyển”, dịch vụ “Đồng kiểm”.

1.4. DỊCH VỤ HÀNG ĐẶC BIỆT
– Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG ĐẶC BIỆT” là dịch vụ vận chuyển hàng chất lỏng, hàng dễ cháy, dễ nổ như: Sơn nước, Mực in, chất lỏng, keo, mực bột…

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Hàng chỉ được chấp nhận khi đóng gói đúng quy cách của nhà sản xuất, và tuân theo hướng dẫn của LK.

+ Hàng đặc biệt bị cấm vận chuyển qua hàng không, bởi rất khó gửi khi gặp rất nhiều thủ tục, và cũng rất nguy hiểm cho phương tiện vận chuyển.

+ Đối với hàng có chất dễ cháy, dễ nổ phải được vận chuyển theo phương tiện chuyên dụng.

+ Trường hợp nhận hàng đặc biệt thì Bưu cục chấp nhận phải yêu cầu người gửi ghi rõ trên vận đơn là “Đồng ý với quy định bồi thường của LK”.

1.5. DỊCH VỤ HÀNG NGUYÊN KHỐI:
– Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG NGUYÊN KHỐI” là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có trọng lượng trên 100kg và không thể tách rời hay chia nhỏ.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ LK chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng nguyên khối theo những trường hợp cụ thể.

+ Dịch vụ áp dụng:

– Dịch vụ chuyển phát nhanh (DE).

– Dịch vụ vận tải chậm (TF).

1.6. DỊCH VỤ HÀNG QUÁ KHỔ
– Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG QUÁ KHỔ” là dịch vụ vận chuyển kiện hàng có chiều dài nhất trên 1,2 m.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ LK chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng nguyên khối theo những trường hợp cụ thể.

+ Dịch vụ áp dụng:

ü Dịch vụ chuyển phát nhanh (DE).

ü Dịch vụ vận tải chậm (TF)

1.7. DỊCH VỤ ĐIỆN HOA
– Định nghĩa:

Dịch vụ “ĐIỆN HOA” là dịch vụ LK mua hoa và đến phát cho người nhận theo yêu cầu của người gửi.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

1.8. DỊCH VỤ RÚT VẬN ĐƠN
– Định nghĩa:

Dịch vụ “RÚT VẬN ĐƠN” là dịch vụ sau khi vận đơn đã được gửi cho LK, người gửi yêu cầu rút vận đơn lại không gửi nữa.

– Điều kiện dịch vụ:

Vận đơn đang nằm tại Bưu cục chấp nhận;
Trường hợp Bưu cục và Trung tâm khai thác (TTKT) của khu vực cách nhau không quá 30 km, thì khi vận đơn được chuyển về TTKT, nếu khách hàng có yêu cầu rút lại vẫn được tính vào trường hợp Rút Vận đơn;
1.9. DỊCH VỤ NHẬN HỘ VẬN ĐƠN
– Định nghĩa:

Dịch vụ “NHẬN HỘ VẬN ĐƠN” là dịch vụ người gửi yêu cầu LK đến nhận hàng tại một địa chỉ khác, không phải là địa chỉ của người gửi, và địa chỉ nhận hàng đó không thuộc địa danh thu phát của bưu cục được người gửi yêu cầu. Nên Bưu cục chấp nhận phải yêu cầu bưu cục bạn/ tuyến phát nhận hộ bưu gửi.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận thuộc địa danh thu phát của LK,
Địa chỉ phát trên toàn quốc.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Thông tin về trọng lượng, kích thước của hàng được gửi (nếu nội dung bưu gửi là hàng hóa);

+ Người gửi phải thông báo trước cho người giao hàng;

+ Người yêu cầu nhận bưu gửi phải có công văn yêu cầu bằng văn bản, fax, hoặc email cho bưu cục chấp nhận (bưu cục quản lý khách hàng) theo mẫu do LK ban hành.

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho khách hàng là tổ chức và đang là khách hàng của LK. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của LK).

– Ghi chú:

Sau khi tiếp nhận thông tin từ người gửi yêu cầu nhận bưu gửi, Bưu cục chấp nhận tiến hành chuyển thông tin đó cho Bưu cục nhận bưu gửi. Thông tin yêu cầu có thể được thực hiện bằng văn bản, fax, hoặc email.
Doanh thu nhận hộ tính cho bưu cục nhận hộ (Bưu cục trực tiếp nhận vận đơn).
Công nợ của khách hàng nhận hộ cuối tháng bàn giao cho bưu cục yêu cầu nhận hộ.
Giá dịch vụ cơ bản được áp dụng theo giá công bố của khu vực có bưu cục nhận hộ.
Riêng đối với nhận hộ tại tuyến phát thì:
+ Trong thống kê doanh thu Công ty, doanh thu nhận hộ được ghi nhận trong mục doanh thu nhận hộ tại tuyến phát.

+ Giá dịch vụ cơ bản được áp dụng theo giá công bố của khu vực có tuyến phát nhận hộ.

1.10. DỊCH VỤ CHUYỂN HOÀN
– Định nghĩa:

Dịch vụ “CHUYỂN HOÀN” là dịch vụ sau khi đi phát vận đơn cho người nhận, LK không phát được vì lý do khách quan, LK thông báo cho người gửi và người gửi yêu cầu chuyển hoàn vận đơn cho người gửi.

Hoặc vận đơn đang trong quá trình vận chuyển, người gửi yêu cầu hoàn vận đơn về cho người gửi.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát trên toàn quốc.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Sau khi đi phát 2 lần trong 2 buổi khác nhau mà không phát được, LK sẽ thông báo cho người gửi. Và sau 48h kể từ giờ nhận chuyến thư đó đến Bưu cục phát nếu người gửi không có thông tin yêu cầu khác, LK sẽ tiến hành hoàn vận đơn về cho người gửi;

+ Yêu cầu của người gửi phải được thể hiện thông qua văn bản, fax, hoặc email;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là các tổ chức, không cung cấp cho người gửi là cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của LK);

+ Đối với khách lẻ, sau khi không phát được, vận đơn sẽ được giữ lại bưu cục phát và được đưa vào Bưu phẩm chờ xử lý (hủy) trừ trường hợp khách hàng lẻ yêu cầu hoàn về và cam kết thanh toán cước phí chuyển hoàn thì sẽ hoàn về cho khách hàng lẻ.

1.11. DỊCH VỤ CHUYỂN TIẾP (THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ NGƯỜI NHẬN)
– Định nghĩa:

Dịch vụ “CHUYỂN TIẾP” là dịch vụ sau khi vận đơn đã được chuyển cho LK, người gửi lại yêu cầu LK phát vận đơn trên cho một địa chỉ khác không trùng với địa chỉ đã ghi trên vận đơn.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK,
Địa chỉ chuyển tiếp trên toàn quốc.
– Điều kiện dịch vụ:

yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận ban đầu và người nhận cuối cùng:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

· Các điều kiện khác:

+ Yêu cầu chuyển tiếp phải được người gửi xác nhận bằng văn bản, fax, hoặc email;

+ Dịch vụ này chỉ cung cấp cho người gửi là tổ chức và đang là khách hàng của LK. Không cung cấp dịch vụ này cho cá nhân (trừ trường hợp cá nhân thuộc tổ chức đang là khách hàng VIP của LK).

+ Người gửi phải thanh toán thêm cước dịch vụ từ vị trí hiện tại của vận đơn đến địa chỉ của người nhận cuối cùng.

1.12. DỊCH VỤ ĐÓNG THÙNG (ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA)
– Định nghĩa:

Dịch vụ “ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA” là dịch vụ đóng gói để đảm bảo hàng có thể an toàn trong quá trình vận chuyển.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát trên toàn quốc.
– Ghi chú:

LK chỉ nhận đóng thùng hộ cho khách hàng đối với các hàng hóa thông thường, không có yêu cầu đặc biệt về đặc tính vật lý, hóa học, sinh học….và việc đóng gói chỉ nhằm hạn chế hư hỏng cơ học xảy ra trong quá trình vận chuyển.
LK chỉ nhận đóng thùng hộ khi khách hàng yêu cầu, và có thu phí tương đương với phí nguyên vật liệu mua để đóng thùng.
LK không đóng thùng hộ khách hàng khi hàng được đóng có tính chất vật lý, hóa học, sinh học đặc thù… Ví dụ như Vắc xin, hàng đông lạnh…
1.13. DỊCH VỤ HÀNG NẶNG PHÁT NHANH (EXPRESS)
– Định nghĩa:

Dịch vụ “HÀNG NẶNG PHÁT NHANH” là dịch vụ chuyển phát nhanh cung cấp cho vận đơn có trọng lượng trên 2 kg, được chuyển đi trong chuyến bay cuối ngày (Chuyến Express).

1.14. DỊCH VỤ THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ (CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN NGƯỜI NHẬN)
– Định nghĩa:

Dịch vụ “THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ” là dịch vụ mà LK cung cấp đầy đủ họ và tên người nhận vận đơn cho người gửi.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Ghi chú: Khi người nhận từ chối cung cấp đầy đủ họ và tên thì LK được quyền không phát vận đơn và hoàn trả vận đơn về cho người gửi. Trong trường hợp này người gửi vẫn phải thanh toán đầy đủ cước phí vận chuyển (Cước chuyển đi và cước chuyển hoàn).

1.15. DỊCH VỤ PHÁT NGOÀI TUYẾN (PHÁT VẬN ĐƠN NGOÀI TUYẾN)
– Định nghĩa:

Dịch vụ “PHÁT NGOÀI TUYẾN” là dịch vụ mà địa chỉ phát của vận đơn nằm ngoài địa danh thu phát của LK, nhưng người gửi yêu cầu LK đi phát chứ không chuyển qua nhà vận chuyển thứ ba, để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát trên toàn quốc.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

– Ghi chú:

LK sẽ thu phí phát sinh theo chi phí thực tế thực hiện công việc phát vận đơn ngoài tuyến đó.
· Trường hợp người phát từ chối thực hiện cung cấp dịch vụ thì phải đưa ra được lý do khách quan. Nếu giữa người phát và BC chấp nhận không thống nhất được, Phòng KD-TT sẽ quyết định sự việc.

· Trường hợp người phát vận đơn không đồng ý với chi phí được duyệt, Phòng KD-TT sẽ xem xét và có thể quyết định mức phí phát vận đơn.

· LK chỉ cung cấp dịch vụ này theo từng trường hợp cụ thể, nếu xét thấy có thể cung cấp được dịch vụ này.

1.16. DỊCH VỤ HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH
– Định nghĩa:

Dịch vụ “HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH” là dịch vụ áp dụng cho bưu gửi có nội dung là hóa đơn tài chính. Khi xảy ra hư hỏng, thất lạc bưu gửi này, LK sẽ hỗ trợ cho người gửi một phần chi phí phạt của cơ quan Thuế.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục,
Địa chỉ phát trên toàn quốc.
– Điều kiện dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Ghi rõ số hóa đơn trên phiếu gửi;

+ Người gửi phải trả một khoản tiền phí theo bảng cước công bố của LK hoặc theo thỏa thuận giữa hai bên.

+ Khi xảy ra mất mát hay hư hỏng do quá trình vận chuyển, LK sẽ bồi thường cho người gửi theo quy định tại Mục 3, chương VIII của Quy chế này.

1.17. DỊCH VỤ BÁO PHÁT
– Định nghĩa:

Dịch vụ “BÁO PHÁT” là dịch vụ mà khi phát vận đơn, người nhận ngoài việc ký và ghi rõ họ tên vào liên ký nhận, còn phải ký và ghi rõ họ tên vào phiếu báo phát. Sau đó, phiếu báo phát đó sẽ được LK chuyển trả cho người gửi.

– Phạm vi cung cấp dịch vụ:

Địa chỉ nhận tại khu vực mà LK có bưu cục.
Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của LK.
– Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:
+ Họ và tên,

+ Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

+ Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Các điều kiện khác:
+ Trường hợp vận đơn có địa chỉ phát không thuộc địa danh thu phát LK, nhưng người gửi vẫn yêu cầu cung cấp dịch vụ báo phát, thì:

– LK không cam kết hoàn trả đủ 100% báo phát (nếu bên chuyển phát thứ ba không hoàn trả báo phát cho LK)

– Người gửi vẫn phải thanh toán đủ 100% phí dịch vụ báo phát cho dù LK có trả được báo phát hay không.

+ Dịch vụ này chỉ được cung cấp ngay khi gửi vận đơn.