THÔNG BÁO

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty LK gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng. Chúng tôi xin thông báo mức phụ phí xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ áp dụng từ tháng 11/2015 như sau:

1. Phụ phí xăng dầu

a. Đối với dịch vụ trong nước:
Tỷ lệ phụ phí: 20 %

v Các dịch vụ áp dụng:

+ Chuyển phát nhanh.

+ Chuyển phát hàng hóa.

+ Vận tải chậm.

+ Giao hàng thương mại điện tử.

b. Đối với dịch vụ quốc tế
v Chuyển phát nhanh quốc tế (International Express): tỷ lệ phụ phí là 24.5%.

v Chuyển phát tiết kiệm quốc tế (International Economy): tỷ lệ phụ phí là 24.5%.

2. Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá: 22,345 VND/USD

3. Thời gian áp dụng: Từ 01/11/2015.

Chúng tôi sẽ thông báo đến Quý Khách hàng mức phụ phí áp dụng vào đầu mỗi tháng.

Trân trọng kính chào.