Với mạng lưới kết nối trực tiếp đến các quốc gia: CAMPUCHIA, TRUNG QUỐC, SINGAPORE, MALAYSIA, INDONESIA, THÁI LAN, PHILIPPIN, BRUNEY, NHẬT BẢN, HÀN QUỐC, ĐÀI LOAN, HONGKONG, LÀO và MACAU.

Dịch vụ International Economy: Nếu tiết kiệm chi phí là ưu tiên lựa chọn dịch vụ của Quý khách thì dịch vụ International Economy là giải pháp lý tưởng mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả. Dịch vụ này đặc biệt thích hợp cho việc gửi những chứng từ hay hàng hóa không quá khẩn trước khi kết thúc ngày làm việc theo giờ địa phương.

cpn-tietkiem-qt